مقاله درباره فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است. اما تنها به شکل فسفات دیده شده که شامل اتم فسفر تشکیل پیوند داده با چهار اتم اکسیژن می‌باشد. این می‌تواند به شکل یون فسفات دارای بار منفی شده (P3O4-) که در مواد معدنی یا به […]

تاریخ انتشار: اسفند ۱۱, ۱۳۹۷ کلیک کنید

مقاله درباره فرمالین

خلاصه مطلب در اینجا قرار میگیرد خلاصه مطلب در اینجا قرار میگیرد خلاصه مطلب در اینجا قرار میگیرد خلاصه مطلب در اینجا قرار میگیرد خلاصه مطلب در اینجا قرار میگیرد

تاریخ انتشار: بهمن ۱۴, ۱۳۹۷ کلیک کنید